Så blir separationen med barn smidigare

Så blir separationen med barn smidigare

Att separera från en partner är ett livsavgörande beslut som skakar om livet. För att göra separationen smidigare och minska risken för konflikter är det bra att ta hjälp. Speciellt om barn påverkas av separationen är det bra med juridisk hjälp.

Att separera är ett stor beslut som vänder upp och ner på livet. Det är inte alltid enkelt att separera från en partner, speciellt om det finns barn med i bilden. För att göra separationen mindre smärtsam och mer rättvis kan det vara en bra idé att ta hjälp. Du kan på https://juristjouren.se/rattsomraden/familjeratt/ läsa mer om familjerätt och boka tid för rådgivning. Ni kan tillsammans börja med en kostnadsfri inledande rådgivning för att sedan boka ett nytt tillfälle om det kändes bra. Det kan ibland vara skönt att ha en person som kan medla och berätta vad som gäller vid en separation.

“Att gå skilda vägar bär på sårande känslor, så enkelt är det.” Läs mer här

Kom överens med hjälp av en jurist

Bara för att beslutet om att inte bo ihop är taget är det mycket kring en separation. Ni ska komma överens om hur barnens tid ska fördelas mellan er och hur bohaget ska delas upp. Det är olika regler för sambo och äkta makar när et kommer till bohag. En jurist kan hjälpa er med bouppdelning och vårdnad. Genom att ta hjälp kan risken för tvister minska. För barnens bästa är det viktigt att försöka samarbeta och komma fram till lösningar som passar barnen bra.

Stäng meny