Därför ska ni skriva samboavtal

samboavtalAtt flytta ihop med sin partner är både roligt och spännande. Att få leva med varandra och skapa en vardag tillsammans. Men ibland går det inte som det var tänkt och då är det väldigt bra om ett samboavtal har skrivits. Men vad är det egentligen? Och vad bör finnas med i avtalet?

När ett par väljer att flytta ihop i ett gemensamt boende som ägs eller förvärvats på annat sätt av båda parter så finns det något som kallas sambolag. För att kunna skydda par som inte är gifta så ska ägodelar och bostad enligt sambolagen delas lika om paret har bott med varandra under en längre tid. Om den ena parten ägde eller hade bostaden innan den andra flyttade in, så kan den andra parten dock inte begära halva boendet vid en separation.

Om ett par vill vara trygga i vad som händer med boendet ifall en separation skulle ske, kan det vara en bra idé att skriva ett samboavtal med hjälp av en familjejurist för att kringgå sambolagens regler. Detta görs alltså om ett par inte vill dela lika på bohag och boende, utan själva bestämma vem det ska gå till. Detta kan vara väldigt bra i de fall en av samborna lagt hela eller stora delar av beloppet vid införskaffandet av boendet.

När skrivs ett samboavtal och hur?

När det är dags att flytta ihop och den ena parten kommer betala hela boendets kostnad, så ska samboavtalet skrivas. Självklart är det möjligt att skriva ihop avtalet själva men en rekommendation är att ta hjälp av en jurist för att det inte ska bli fel. Antingen skrivs då avtalet tillsammans med juristen, eller med vägledning. Vill ett par trots rekommendationen skriva det helt själva så ska paret i avtalet få med allt som räknas som samboegendom. I detta ingår bostad och saker som har köpts in för boendet.

Stäng meny